Dat de treinen niet op tijd rijden heeft ook wel eens gewoon met de machinist te maken
19 december 2017

De NS heeft zich in deze zaak ingespannen om te komen tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een treinmachinist. Meermalen was de machinist in het verleden niet op tijd komen opdagen en vertrok de trein te laat.

Voor de NS is de maat na diverse waarschuwingen vol en zij wenst te komen tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Om die reden wordt de kwestie voorgelegd aan de kantonrechter.

De kantonrechter is van mening dat de incidenten van voor 2009 buiten beschouwing gelaten moeten worden, nu er in die periode enkele jaren hebben gezeten waarin zich geen incidenten hebben voorgedaan. Tot op zekere hoogte is het toegestaan om fouten te maken en om die reden wordt het ontslag niet gehonoreerd.

Deze uitspraak is opvallend nu er ook wel wat voor valt te zeggen dat een laatste incident de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen. Een andere kantonrechter had dat ook wellicht op die manier aangenomen.

Wij kunnen u eveneens helpen met arbeidsrechtelijke vraagstukken, daarbij behartigen wij zowel de belangen van werkgevers als werknemers.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:4208