Yea or Nay: een voorwaardelijke ontbinding onder het nieuwe arbeidsrecht
3 augustus 2016

Onder het oude arbeidsrecht was het mogelijk en gebruikelijk dat de werkgever haast gelijktijdig met de aanzegging van het ontslag op staande voet de rechter verzocht om de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden.

Hiermee dekte de werkgever risico’s af – voor zover het ontslag op staande voet met succes buitengerechtelijk werd vernietigd of om een andere reden geen stand kon houden. Een buitengerechtelijke vernietiging van een ontslag op staande voet is onder de WWZ niet meer mogelijk. Een werkgever zal binnen 2 maanden naar de rechter moeten stappen als hij of zij het ontslag op staande voet wenst aan te vechten.

Maar heeft de werkgever de optie van de voorwaardelijke ontbinding ook nog in nieuwe arbeidsrecht? Kan een werkgever onder de WWZ ook op deze wijze de risico’s afdekken als een ontslag op staande voet geen stand houdt? De rechtsgeleerden verschillen hierover van mening. Ook de rechters zijn het niet met elkaar eens of deze keuze nog steeds voorhanden is onder de WWZ.

Inmiddels hebben de rechters in hoogste feitelijke instantie – de Gerechtshoven – zich over dit dilemma uitgesproken. Zo hebben de rechters van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch gezegd dat de optie van de voorwaardelijke ontbinding onder omstandigheden nog steeds is toegestaan. De rechters van het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden zijn het echter niet eens met hun collega rechters van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Zij achten een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder de WWZ niet meer mogelijk.

Hoe dien ik nu in eerste aanleg te beslissen? dacht een kantonrechter van de Rechtbank Overijssel die recent werd geconfronteerd met een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Immers zijn de hogere rechters van de Gerechtshoven het al niet met elkaar eens…

De rechtbank nam de enige – juiste – beslissing. De kantonrechter van de Rechtbank Overijssel heeft deze vraag voorgelegd aan de Hoge Raad door middel van het stellen van prejudiciële vragen. ’s Lands hoogste rechterlijk college dient thans de knoop door te hakken.

De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten volgen deze actualiteiten op de voet en kunnen U dienovereenkomstig altijd van up-to-date advies voorzien.