Rechter vindt sluiting van aangepaste woning onredelijk
17 juli 2018

Rechtbank Limburg, 4 juli 2018,  ECLI:NL:RBLIM:2018:6377

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:6377

In deze zaak heeft de burgemeester van gemeente Maastricht besloten een woning te sluiten in verband met aangetroffen harddrugs. Op basis van het zogeheten Damocles-beleid heeft de gemeente besloten de woning voor 6 maanden te sluiten.

Door ons is in deze zaak beroep ingesteld bij de bestuursrechter. Met ons acht de bestuursrechter het besluit van de gemeente niet proportioneel. De gemeente had in redelijkheid aanleiding moeten zien om van het beleid af te wijken. De volgende omstandigheden speelde in deze zaak een grote rol.

In deze zaak gaat het om een aangepaste woning ten behoeve van een minderjarig kind. De moeder heeft de woning volledig aangepast aan de uitgebreide en ernstige allergieproblematiek van haar dochter. Het minderjarige meisje is onder meer allergisch voor de kleurstoffen in textiel en voor huisstofmijt. De woning is aangepast ten behoeve van deze medische problemen van de minderjarige dochter van de vrouw. Daarvoor zijn bovendien de nodige kosten gemaakt. Dat maakt het voor de vrouw en haar minderjarige dochter nagenoeg onmogelijk om een nieuwe woning te vinden met diezelfde specifieke aanpassingen. In de beroepsprocedure zijn deze omstandigheden door ons uitdrukkelijk naar voren gebracht.

De bestuursrechter is met ons van oordeel dat het sluiten van de woning onder die omstandigheden buitenproportioneel is. De bestuursrechter komt ook tot het oordeel dat deze omstandigheden dusdanig bijzonder zijn dat de burgemeester “hierin in alle redelijkheid aanleiding had moeten zien om van het beleid af te wijken. In deze zaak had volstaan kunnen worden met een waarschuwing.”

Een fantastisch door ons behaald resultaat! Een mooie uitspraak en natuurlijk een opgeluchte cliënte. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld dat uiteindelijk de specifieke omstandigheden in een concreet geval doorslaggevend zijn.

Neem gerust contact op met ons kantoor voor  een beoordeling van dergelijk probleem en de kans van slagen in een eventuele procedure.