Pestende Werkgever opgepast……
19 december 2015

De nieuwe wet Werk en Zekerheid (Wwz) heeft al gezorgd voor de nodige reuring in de rechtzaal en daar buiten. Bestaande heilige huisjes zijn niet meer. De befaamde kantonrechtersformule is passé! Het nieuwe credo luidt: “begeleiding van werk naar werk” al dan niet gekoppeld aan een transitievergoeding.

Deze transitievergoeding is echter beduidend lager dan de kantonrechtersformule. Hierdoor zijn werkgevers minder bang om “dwarsliggende” werknemers van de werkvloer af te pesten. Tijdens een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam kwam naar voren dat de werkgever had geroepen: “ik treiter jou er wel uit!”

Deze pesterijen van de werkgever kunnen echter worden afgestraft door de rechter. Naast de transitievergoeding kan de rechter bij dit soort pesterijen een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Het moet dan gaan om ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De rechter mag zelf de hoogte van de billijke vergoeding vaststellen, waarbij de hoogte van de vergoeding in relatie tot de ernst van het verwijt moet staan. In de aangehaalde Rotterdamse zaak heeft de rechter een billijke vergoeding van maar liefst € 50.000,- bruto toegekend. Dus werkgever pas op…..

een gewaarschuwd mens telt voor twee!