Ruimte voor maatwerk bij Alimentatie!
19 december 2015

Bij de berekening van alimentatie wordt in de rechtspraak gebruik gemaakt van geijkte normen, de zogenaamde Tremanormen, tabellen en alimentatieprogramma’s. Ook wordt de alimentatie jaarlijks wettelijk geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2016 is deze indexering vastgesteld op 1,3 procent.

Is mijn alimentatie derhalve afhankelijk van een standaardformule? Nee, zo blijkt uit recente uitspraken van de Hoge Raad. Ondanks het feit dat er normen worden vastgesteld is er nog voldoende ruimte voor maatwerk bij de vaststelling van alimentatie.

Om de transparantie van de berekening te vergroten heeft de Hoge Raad een stevige oproep gedaan aan de lagere rechters. Hecht voortaan simpelweg de berekening van de alimentatie aan de uitspraak! Daarnaast dienen rechters te motiveren waarom zij in sommige gevallen afwijken van deze berekening.

Want afwijkingen zijn zeker mogelijk. Het is derhalve van belang dat U incidentele inkomsten alsmede specifieke kosten aandraagt tijdens een procedure.

In het kader van de kinderalimentatie is het ook nog eens van belang dat de Hoge Raad heeft bepaald dat het Kindgebonden budget niet de behoefte aan alimentatie vermindert. Het ontvangen budget moet worden meegewogen in de draagkrachtberekening van de ouder die het Kindgebonden budget ontvangt.

De rechter dient derhalve gemotiveerd in te gaan op Uw specifieke belangen en de belangen van Uw kind. Een enkele verwijzing van rechters naar de bedragen in de vastgestelde tabellen is onvoldoende, aldus de Hoge Raad.

Als U ook belang hecht aan maatwerk bij de berekening van Uw alimentatie, schroom dan niet om contact met ons kantoor op te nemen!