Op het menu: de overuren van chef-kok
2 mei 2016

Een zieke chef-kok wordt medio 2015 met toestemming van het UWV door zijn werkgever ontslagen. De chef-kok was in dienst bij een sterrenrestaurant in de kop van Noord-Holland. Als chef-kok heeft hij lange werkweken dienen te draaien. Na zijn ontslag begon de chef-kok te rekenen.

Vanaf 2010 had hij nog van zijn werkgever tegoed 3.463 uren overwerk, die nooit waren gecompenseerd. De chef-kok vorderde van zijn werkgever bij de rechtbank uitbetaling van deze achterstallige overuren. De Horeca-CAO die deel uit maakte van de arbeidsovereenkomst van de chef-kok gaat uit van een 38-urige werkweek waarbij overwerk wordt vergoed in de vorm van vrije dagen. Als het niet mogelijk is om de chef-kok met vrije dagen te compenseren voor zijn overwerk, dan dienen de gewerkte overuren te worden uitbetaald.

De werkgever verweert zich met de stelling dat het horecavak en cultuur nu eenmaal met zich meebrengen dat lange dagen worden gemaakt met het nodige overwerk. Nu de chef-kok mede verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van de keuken die op topniveau diende te presteren, konden deze overuren niet worden gecompenseerd met vrije dagen. De werkgever had ook niet de middelen om hiervoor een vervanger in te schakelen. Daarbij komt nog dat de chef-kok zijn eigen werkrooster opstelde.

De rechtbank gaat echter niet mee in de stellingen van de werkgever en het verweer faalt. De overuren die de chef-kok heeft gemaakt dienen te worden uitbetaald. Het feit dat de chef-kok zijn eigen rooster opstelde doet daar niets aan af, nu dit rooster alleen was bedoeld voor het functioneren van de keuken.

De rechtbank komt de werkgever echter enigszins tegemoet door de overuren naar beneden bij te stellen naar 2.184 uren. Omgerekend betreft dit een vergoeding van maar liefst € 54.863.

Als “toetje” vorderde de chef-kok tevens nabetaling van de ontvangen fooien die hij heeft misgelopen. De werkgever heeft van de rechtbank opdracht gekregen om binnen vier weken na het vonnis rekening en verantwoording af te leggen over de verdeling van de fooien vanaf 2010.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland van 6 januari 2016 met als kenmerk, ECLI:NL:RBNHO:2016:2001.

NRC, 26 april 2016, “Verrassend nagerecht van ontslagen sterrenkok”.