Mooi koopje mevrouw, deze auto is piekfijn in orde! 
5 september 2017

Dat moet een koopster van een Renault Clio gehoord hebben toen zij een prachtexemplaar van maar liefst 16 jaar oud op de kop tikte voor een bedrag van net over de 1.000 Euro. Al snel bleken er problemen te ontstaan. Met name nu 16 dagen na de levering van de auto, tijdens het rijden met de auto over de snelweg, de motorkap is open gewaaid en tegen de voorruit is geklapt. Er was sprake van een defecte motorkapvergrendeling.  

 

De koopster spreekt verkoper aan vanwege non-conformiteit van de auto. Na 5 maanden blijken er nog andere problemen te zijn.  

 

De rechter stelt vast dat niet is gesteld noch gebleken dat koopster is gaan rijden met de auto terwijl de motorkap deugdelijk was vergrendeld. Nu er meerdere stappen nodig zijn om een motorkap te openen en niet is vastgesteld dat de motorkap deugdelijk dicht zat, valt dit onderdeel in het nadeel van koopster uit.  

 

Ten aanzien van de andere feiten zijn deze pas na 5 maanden aan het licht gekomen en heeft er voor de verkoop van de auto kennelijk geen grote beurt plaatsgevonden.  

 

De rechter houdt rekening met de betaalde prijs en de leeftijd van de auto. Op basis daarvan wordt geconstateerd dat niet kan worden verwacht dat de auto geen onderhoud zal behoeven binnen afzienbare tijd na de aankoop. Zeker nu was afgezien van garantie, gaat de verkoper in deze vrijuit.  

 

Koopt u ook een op het eerste oog piekfijne auto, maar blijkt dat uiteindelijk toch een teleurstellende aankoop te zijn? Schroom niet en neem onmiddellijk contact met Van Dijk c.s. Advocaten op. Wij zijn in staat om uw kansen snel te beoordelen.