Eens houdt het op
22 augustus 2017

Woningcorporaties willen nog wel eens overlast gevende huurders een laatste kans geven om zich als goed huurder te gedragen. In dat kader wordt dan een laatste huurovereenkomst gesloten van tijdelijke aard en moet de huurder meewerken aan hulpverlening.

In de betreffende zaak voerde de woningcorporatie een procedure tegen een huurster die al langere tijd met haar inwonende kinderen en meerdere honden voor overlast zorgden. In een laatste kans overeenkomst kreeg de huurster de gelegenheid om zich te bewijzen, geen overlast betekent dan een vaste huurovereenkomst.

De problemen duren echter voort en de huurster weigert medewerkers van de woningcorporatie tot de woning toe te laten. Het afgesproken zorgtraject komt daarnaast niet van de grond. De woningcorporatie gaat naar de kantonrechter om van de overeenkomst af te komen. De kantonrechter ziet dat anders en stelt dat de woningcorporatie zich door middel van de “laatste kans overeenkomst” heeft verplicht om het zorgtraject op te zetten en volgens de kantonrechter is niet gebleken dat zij daaraan heeft voldaan.

Het Hof ziet dat echter anders, de conclusie is dat er nu opnieuw sprake is van ernstige overlast. Dat biedt een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. De coöperatie heeft in de “laatste kans overeenkomst” geen verplichtingen op zich genomen ten aanzien van begeleiding van de huurster. De huurster werkt daar niet aan mee en daarom mag de huurovereenkomst worden beëindigd.

Deze uitspraak werd gedaan door het Gerechtshof te Den Haag op 25 juli 2017 en is te vinden via de volgende link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2119

Loopt u tegen een dreigende huisuitzetting aan omdat de woningvereniging van mening is dat u overlast zou veroorzaken, neem dan gerust contact op met een van de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.