Bedreiging op social media blijft niet ongestraft
15 augustus 2017

Een veel voorkomend fenomeen is de zin en onzin die er op social media wordt gepost. Zo ook van een 16 jarige jongen die leerlingen, docenten en bezoekers van een Haarlemse school heeft bedreigd met een levensdelict. Dit door via social media een afbeelding van de “Colombine School Shooting” en een tekst over de ideale plek om leerlingen neer te schieten op de facebookpagina van de school te plaatsen.

De jongen bekende de berichten te hebben geplaatst. De verdediging voerde aan dat er geen opzet was, in welke vorm dan ook, op bedreiging. Er zou sprake zijn van een grove en extreme grap. Daarnaast werd aangevoerd dat een puber niet goed in staat is bepaalde situaties te beoordelen en een juiste afweging te maken.

De rechtbank verwerpt het verweer. De geplaatste berichten zijn bedreigend van aard. De jongen wordt verweten voorwaardelijk opzet te hebben gehad. De jongen heeft te makkelijk aangenomen dat zijn leeftijdsgenoten wel zouden begrijpen dat het een grap was nu ze hem kenden.

De jongen krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur en twee jaar proeftijd opgelegd. Enerzijds is daarmee rekening gehouden met de gevoelens van onveiligheid in de samenleving door de berichtgeving. Anderzijds is rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor de jongen.

Minderjarigen realiseren zich niet altijd goed wat de effecten kunnen zijn van alles wat zij op social media plaatsen. Het jeugdstrafrecht houdt rekening met het feit dat een minderjarige niet altijd de gevolgen van zijn handelen goed kan inschatten. Het jeugdstrafrecht vereist een advocaat met een speciale jeugdspecialisatie die de jeugdige verdedigt en tevens begeleidt tijdens zijn strafzaak. Bij Van Dijk c.s. Advocaten is de deskundigheid aanwezig om in jeugdstrafzaken op te treden. De minderjarige heeft altijd recht op toegevoegde rechtsbijstand zodat hier voor hem geen kosten aan zijn verbonden.