Een collega “Blindj verke” noemen leidt tot een ontslag
16 januari 2018

De werkneemster die in een email over haar collega schreef als een “blindj verke” en “kutmongool” is door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ontslagen. De werkneemster had deze email eigenlijk aan een andere collega willen versturen, maar deze kwam per ongeluk uit bij degene die het zou betreffen. Die ging ermee naar zijn werkgever.

Er volgde een onderzoek naar het emailverkeer van de werkneemster en daarin werden meerdere emails aangetroffen met een ongepaste inhoud over de betreffende medewerker, die ook nog blind was.

De werkneemster weigerde een beëindigingsvoorstel te accepteren en sprak haar frustratie uit over de werkhouding van de werknemer die het betrof (te laat komen, negatieve werkhouding en eindeloze privégesprekken voeren).

De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk die een ontbindingsprocedure had opgezet. Na 23 jaar dienstbetrekking en ondanks een andere medewerker die haar verhaal nog wel wilde steunen, is het contract tot een einde gekomen.

In arbeidszaken komt het altijd aan op een beoordeling van de feiten en omstandigheden.

Van Dijk c.s. Advocaten heeft gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in haar team die zowel werkgevers als werknemers kunnen bijstaan in arbeidsconflicten.

Vindplaats uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:10808