Verlofuren hou je niet bij in een schriftje
23 januari 2018

Partijen sluiten een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens betaalt de werkgever 144 opgebouwde, doch niet genoten verlofuren uit. De ex-werknemer meent echter dat er in totaal 470 verlofuren dienen te worden uitbetaald.

De werkgever voert in het kader van de procedure een nieuwe berekening uit en komt nu zelfs tot de conclusie dat er teveel verlofuren zijn uitbetaald.

De kwestie wordt aan de rechter voorgelegd. De werkgever blijkt niet in staat om een goede verlofurenadministratie over te leggen die bij onenigheid tot helderheid kan leiden. Dat komt de werkgever duur te staan.

De ex-werknemer krijgt het voordeel van de twijfel en ontvangt alsnog een uitbetaling van de bedoelde verlofuren.

In arbeidszaken komt het altijd aan op een beoordeling van de feiten en omstandigheden.

Van Dijk c.s. Advocaten heeft gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten in haar team die zowel werkgevers als werknemers kunnen bijstaan in arbeidsconflicten.