De vervuiler betaalt?
2 maart 2016

Bij de buren van cliënten heeft een grote brand gewoed. Daarbij is een schuur met een half miljoen bijen in rook opgegaan. Bij de brand is asbest vrijgekomen, zo ook op het perceel van cliënten. De Gemeente Landgraaf gaat voortvarend te werk met de verwijdering van alle asbest en presenteert aan cliënten de rekening van maar liefst € 17.000,- voor de schoonmaak van hun perceel. Maar het is toch de vervuiler die betaalt?

Neen, zo stelt de Gemeente die een beroep doet op de Woningwet. Deze wet bepaalt dat de eigenaar aansprakelijk is voor hetgeen voorvalt op zijn perceel. Dit betekent dat niet alleen de buren, maar ook cliënten rechtstreeks door de Gemeente kunnen worden aangesproken voor de verwijdering van het asbest.

Het behoeft geen verder betoog dat cliënten verbolgen zijn over de handelwijze van de Gemeente. Het asbest is immers buiten hun toedoen op hun perceel terecht gekomen. Cliënten aarzelen echter geen moment en schakelen mr J. Schepers van Van Dijk c.s. Advocaten in. Mr Schepers tekent namens cliënten bij de Rechtbank Limburg beroep aan tegen de beslissing van de Gemeente Landgraaf. En met succes!

De Rechtbank stelt voorop dat cliënten op basis van de Woningwet aansprakelijk zijn voor hetgeen voorvalt op hun perceel en derhalve gehouden zijn het asbest te verwijderen. Echter betekent dit niet dat de Gemeente zonder meer de rekening bij cliënten kan neerleggen als zij aanstonds na de brand overgaan tot verwijdering van het asbest. Immers heeft de Gemeente cliënten de kans ontnomen om zelf zorg te dragen voor de verwijdering van het asbest op hun perceel, aldus de Rechtbank. Reden waarom het beroep van cliënten slaagt.

Mr J. (Hans) Schepers:

“Er zijn legio zaken bekend als deze. Bijvoorbeeld als ergens xtc-afval wordt gedumpt. Dan wordt de eigenaar van dat perceel aangesproken. Hele lelijke zaken, dit voelt niet goed. Want je rechtsgevoel zegt ‘de vervuiler betaalt’. Sommige dingen zijn niet eerlijk, maar juridisch wel correct.”

Als eigenaar van een perceel bent U ook aansprakelijk voor hetgeen op Uw perceel voorvalt buiten Uw toedoen om. Als er drugs, asbest of andere vervuilende stoffen op Uw perceel worden aangetroffen kan de Gemeente tot verwijdering overgaan, met alle kosten voor U vandien. De onderhavige casus laat echter zien dat eenzijdig handelen van de Gemeente uit den boze is.

Krijgt U ook zo’n rekening van de Gemeente gepresenteerd? Schakel dan juridische bijstand in van Van Dijk c.s. Advocaten.

Dagblad ‘De Limburger’, Geschil om asbestverwijdering na brand, 16 februari 2016.