Boompje groot, plantertje dood
9 juli 2019

Ofwel: sommige dingen hebben effecten die je niet kunt voorzien.

Een verschijnsel daarvan zijn de kleine conflicten die uitgroeien tot heuse burenruzies. Veelal zijn de bomen daarvan ‘de dupe’. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Krachtens de wet mag een boom niet binnen 2 meter, of een heg niet binnen 0,5 meter, van de erfgrens staan. Soms mogen bomen en planten dichterbij de erfgrens staan. Dit is afhankelijk van de algemene plaatselijke verordening of plaatselijke gewoonte. Ook is het mogelijk dat uw buren u toestemming geven om de bomen dichter bij de erfgrens te plaatsen.

Een andere mogelijkheid waardoor een boom in de (zogenaamde) verboden zone mag staan is als die boom niet hoger is dan de schutting (doorgaans 2m) óf als de boom al meer dan 20 jaar op die plek staat (verjaring).

Als bomen aldus in de verboden zone staan en er geen sprake is van verjaring, kan men verwijdering van die bomen vorderen. De rechter toetst dit doorgaans door de belangen van de buren af te wegen. Het is niet altijd zo dat een boom die in de verboden zone staat, moet worden verwijderd.

Onze advocaten van Van Dijk Advocaten weten wel raad met groen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, zodat u zich niet langer groen en geel hoeft te ergeren.