Annuleren van de aankoop van een keuken. Kan dat zomaar?
5 december 2017

Een man koopt een nieuwe keuken bij een bekende keukenfirma. Vervolgens bedenkt hij zich 11 dagen later en annuleert de koop. De keukenfirma verwacht van de man dat hij annuleringskosten betaalt van maar liefst 30% van de koopprijs. De koper is van mening dat dit wel buitensporig hoog is en weigert betaling daarvan. De keukenfirma verwijst naar diens algemene voorwaarden waarin de annuleringsregeling is opgenomen.

De rechtbank Amsterdam dient zich uit te laten over deze zaak. De rechtbank merkt op dat in deze casus beoordeeld dient te worden of er sprake is van een onredelijk bezwarend beding. Daarbij dient te worden gekeken naar de hoogte van de schadevergoeding in verhouding tot de koopsom, het gegeven dat er nog geen materialen waren besteld door de keukenfirma en dat er door dit beding het exclusieve recht bij de keukenfirma zou ontstaan om de hoogte te bepalen van de wegens annulering door de afnemer te betalen schadevergoeding (terwijl de bewijslast voor een lager bedrag aan schade bij de consument komt te liggen).

De rechtbank komt uiteindelijk tot de conclusie dat in deze sprake is van een onredelijk bezwarend beding in de zin van art. 6:233 aanhef en onder a BW en dat het tevens in strijd is met de richtlijn oneerlijke bedingen.

De consument geniet in het handelsverkeer altijd enige bescherming tegen de professionele verkopende partij. Op die manier beoogt de wetgevende en rechtsprekende macht om een zekere mate van balans te bewerkstelligen tussen verkoper en koper. De specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten kunnen u helpen als u een geschil hebt met een verkoper over dit soort belangrijke aankopen.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:7795