354 examens VMBO Maastricht ongeldig verklaard
23 juni 2018

Het probleem

In de media bereiken ons de berichten van honderden leerlingen van het VMBO Maastricht die te horen hebben gekregen dat hun eindexamen is afgekeurd. VMBO Maastricht is een samenwerking van onder andere het Porta Mosana College en het Sint Maartenscollege VMBO. Het VMBO Maastricht valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.

Op 22 juni 2018 vond een informatieavond plaats in het congrescentrum het MECC, de gemoederen daar liepen behoorlijk op vanwege het ongeloof en de beschadiging van het vertrouwen in de school.

Ons kantoor is samen met de ouders en hun kinderen geschokt over de wijze waarop de school kennelijk haar verantwoordelijkheden heeft verzaakt bij het bieden van goed en passend onderwijs dat voldoet aan de daarvoor geldende regels en meer specifiek de regelgeving omtrent het eindexamen.

Diverse ouders hebben zich reeds met deze kwestie bij ons kantoor gemeld en samen met hen bekijken we de mogelijkheden om de school aansprakelijk te houden voor de ontstane situatie.

Op dit moment is de school aan zet, op basis van het door hen afgegeven persbericht is men voornemens om voor iedere leerling een plan op te stellen om toch nog op een zo’n kort mogelijke termijn het diploma te kunnen behalen.

De aanpak

Van Dijk c.s. advocaten onderzoekt thans de volgende mogelijkheden:

 1. Is de school nog voornemens om vóór het begin van het nieuwe schooljaar de ontstane situatie te corrigeren zodat het doorstromen naar een vervolgopleiding niet in het gedrang komt? Indien de school daar geen of onvoldoende actie in onderneemt wordt beoordeeld of het voeren van een kort geding tot de mogelijkheden behoort.
 2. Afhankelijk van de vertraging die de leerlingen lopen als gevolg van de kennelijke fouten die zijn gemaakt door de school wordt geïnventariseerd of er schade is geleden door de leerlingen. Dat kan schade zijn in de vorm van bijvoorbeeld het opnieuw moeten volgen van het laatste onderwijsjaar, kosten verbonden aan het annuleren van inschrijvingen van vervolgopleidingen of vakanties die geannuleerd moeten worden teneinde herexamen te doen.
 3. Afhankelijk van het aantal betrokkenen die de zaak door ons kantoor willen laten behandelen wordt beoordeeld of er individuele gesprekken worden gevoerd, danwel een informatieavond wordt georganiseerd.
 4. Tevens zal op basis van het aantal cliënten worden beoordeeld uit welke advocaten van ons kantoor het team zal bestaan dat de zaak behandelt.

Wat te doen als u graag ziet dat wij uw belangen behartigen?

De ouders en leerlingen die zich willen aansluiten bij de behandeling van deze zaak bij Van Dijk c.s. Advocaten kunnen dat doen door een email te sturen naar info@vandijkadvocaten.com, met in de onderwerpregel de tekst: “examen ongeldig verklaard”

In de email dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

 • Naam wettelijk vertegenwoordiger(s)
 • Naam en leerlingennummer van de gedupeerde leerling
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres contactpersoon
 • Weet u om welke onderdelen bij het examen van uw kind het gaat?
 • Op welke school c.q. vestiging volgde de leerling het onderwijs?
 • Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Zo ja, welke verzekering?
 • Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Mogelijk komt uw kind voor een toevoeging in aanmerking, dat is gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad van Rechtsbijstand.

Geen verzekering of toevoeging?

Indien er geen sprake is van een rechtsbijstandverzekering of een toevoeging kunnen er individuele afspraken worden gemaakt over de kosten. Als meerdere ouders zich aansluiten bij de behandeling van de zaak door ons kantoor, dan kunnen de kosten worden gedeeld.