WSNP voor een (bijna) piloot
6 maart 2018

Een man volgde een dure pilotenopleiding. Vanwege persoonlijke omstandigheden kon hij de opleiding echter niet afmaken. Hij was een lening aangegaan bij de bank voor het volgen van de opleiding en had daardoor een schuld van bijna € 175.000,-. Zonder het hoge pilotensalaris, dat hij voor ogen had als hij de opleiding wel had kunnen afmaken, is hij niet in staat om de schuld ooit terug te betalen.

Het Hof wijst het verzoek tot WSNP toe. Het betreft hier een grote schuld. Het Hof acht de omstandigheden die hebben geleid tot het niet kunnen afronden van de opleiding niet verwijtbaar.

De uitspraak kan hier worden nagelezen: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:8325

De wettelijke schuldsaneringsregeling is in het leven geroepen om mensen te helpen die in een uitzichtloze situatie zitten als gevolg van een zware schuldenlast. Van uiterst belang bij de beoordeling van de toelaatbaarheid tot de WSNP is de vraag of er sprake is van verwijjtbaarheid bij het ontstaan van de schulden. Indien er geen sprake is van verwijjtbaarheid kan een schuldenaar tot de WSNP worden toegelaten. Een advocaat krijgt geen toevoeging bij het begeleiden van dat traject.

Indien een WSNP aanvraag is afgewezen, dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan binnen 8 dagen na de uitspraak. Wij zijn in staat om de kans van slagen in hoger beroep snel te beoordelen. Neem gerust eens contact op met een van de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten.