Verborgen gebreken
7 augustus 2018

Als u op zoek bent naar een nieuwe woning is het verstandig om, ook als u denkt uw droomwoning te hebben gevonden, een bouwkundige keuring uit te laten voeren alvorens u de koopovereenkomst tekent. Doet u dit niet, dan kan u dat duur komen te staan en kan deze droomwoning veranderen in een ware nachtmerrie.

Vaak blijkt na levering van de woning dat er toch gebreken aan de woning kleven waar tijdens de bezichtiging overheen is gekeken of die op dat moment niet zichtbaar waren. Dat soort gebreken noemt men “verborgen gebreken”. Herstel van die gebreken kan met hoge kosten gepaard gaan. In hun enthousiasme kijken huizenkopers vaak over gebreken heen.

In onze praktijk zien we met regelmaat mensen die een woning hebben gekocht waaraan de nodige gebreken blijken te kleven. Gebreken die door een bouwkundige keuring aan het licht hadden kunnen komen. In de meeste koopovereenkomsten is een standaard bepaling opgenomen waarin is bepaald dat de woning wordt geleverd inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Hiermee sluit de verkoper aansprakelijkheid voor verborgen gebreken uit. Tevens treft u in een koopovereenkomst vaak standaard de bepaling aan dat de woning geschikt moet zijn om te dienen als woonhuis.

Wordt u geconfronteerd met een gebrek, dan is het dus zaak om te bepalen of dit gebrek een normaal gebruik van de woning in de weg staat. Bij een lekkende kraan zal dit niet het geval zijn. Bij een lekkend dak kan dat anders liggen. Deze gebreken hadden door een bouwkundige keuring  aan het licht kunnen komen.

Heeft u te maken met gebreken aan uw onlangs aangekochte woning, dan is het van belang om uw juridische positie in kaart te brengen. Graag staan wij u hierbij terzijde. Heeft u in dit kader reeds contact opgenomen met uw rechtsbijstandsverzekering en bent u het niet eens met het advies dat u heeft gekregen, dan heeft u recht op een second opinion. Ook die voeren wij graag voor u uit.