Student krijgt ten onrechte bemiddelingskosten voor huurovereenkomst in rekening gebracht.
27 juni 2017

In de dagelijkse praktijk wordt er door veel verhuurmakelaars gewerkt met de constructie waarbij de huurder eerst nog bemiddelingskosten dient te voldoen alvorens de huurovereenkomst kan worden getekend. Met name (buitenlandse) studenten zijn nogal eens slachtoffer van deze praktijken nu zij in het geheel niet op de hoogte zijn van hun rechten. Zo wordt misbruik gemaakt van de situatie van deze vaak kwetsbare groep.

Dat is niet toegestaan en de Hoge Raad heeft daar zelfs een prejudiciële vraag over beantwoord. De conclusie is dan ook dat woningzoekenden niet opgezadeld mogen worden met bemiddelingskosten wanneer er feitelijk voor de verhuurder wordt gewerkt. Zelfs het inschrijven bij een website van het bemiddelingsbureau kan er niet toe leiden dat courtage in rekening wordt gebracht.

Als er uitsluitend voor een huurder wordt gewerkt, dan mogen er wel kosten in rekening worden gebracht.

Een vordering tot teruggave van het teveel betaalde kan worden ingesteld binnen 5 jaar na betaling daarvan. De advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten helpen u graag bij het instellen van een dergelijke vordering. Wij maken samen met U een kosten-/batenanalyse. Mogelijk komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zelfs buitenlandse studenten kunnen in aanmerking komen voor deze vorm van rechtsbijstand. We gaan dat na alvorens we aan de slag gaan.

Dit artikel refereert aan een eerdere uitspraak van de Hoge Raad, vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:3099