Schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen
1 mei 2018

De Rechtbank Limburg heeft onlangs een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen omdat hij, naar aanleiding van een melding bij de rechter-commissaris, heeft erkend dat hij geld, afkomstig van boedelrekeningen in diverse schuldsaneringsregelingen, heeft vergokt. De rechtbank heeft daar ook aangifte van gedaan.

Een bewindvoerder heeft een verantwoordelijke taak daar waar het betreft de financiën van mensen die daar (om verschillende redenen) zelf niet goed mee om kunnen gaan. Meer specifiek is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in het leven geroepen om mensen (onder bepaalde voorwaarden) toe te laten tot een schuldsanering. Als iemand 3 jaar lang in de schuldsanering heeft gezeten en zich aan alle voorwaarden heeft gehouden, krijgen de schuldeisers (een deel van) hun vordering voldaan en is de schuldenaar schuldenvrij.

De mensen die slachtoffer zijn van deze bewindvoerder hebben de mogelijkheid zich te voegen in de strafzaak die (vermoedelijk) door het Openbaar Ministerie zal worden opgestart tegen deze bewindvoerder. Ook kunnen zij zich wenden tot de specialisten van Van Dijk c.s. Advocaten, teneinde de bewindvoerder civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de door hen geleden schade.