Problemen met kelders en souterrains.
30 september 2019

Bij de aankoop van woningen blijken mensen zich nog steeds niet altijd bewust te zijn van het belang van het inschakelen van een bouwkundige teneinde de woning te controleren op eventuele gebreken. Zeker wanneer een woning al wat ouder is, wordt die onderzoeksplicht – die rust en ook drukt op de schouders van kopende partij – zwaarder.

Regelmatig worden er procedures gevoerd over vochtproblemen in de kelderruimte. Van belang daarbij is wat partijen hebben afgesproken over wat er dan van die kelder mag worden verwacht. Immers, uit vaste jurisprudentie blijkt wel dat het niet zonder meer gegeven is dat een kelder of kruipruimte kurkdroog moet zijn. Nog sterker, van een kelder mag wat anders worden verwacht dan van bijvoorbeeld een woon- of slaapkamer.

Dat is anders wanneer de kelder daadwerkelijk als leefruimte is ingericht; te denken valt daarbij aan een fitnessruimte of een kantoor. Vaak wordt een dergelijke ruimte ook wel als souterrain omschreven. In dat geval gelden er hogere eisen c.q. mag een koper meer verwachten van de betreffende ruimte.

Ons kantoor is gespecialiseerd in dergelijke bouwkundige procedures. Zowel kopers als verkopers worden door ons kantoor bijgestaan.

Als u voorzien bent van een rechtsbijstandverzekering en er tevens sprake is van een procedure, heeft u recht op een voorkeursadvocaat. Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag verder.