Jarenlange burenruzie leidt tot procedure
10 april 2018

De rechter van de rechtbank Midden-Nederland diende vonnis te wijzen in een jarenlange strijd tussen buren. Een van de partijen besloot uiteindelijk om de buren in rechte te betrekken en hen op straffe van een dwangsom te dwingen tot het staken van geluidsoverlast, intimidatie, beledigingen, schelden, mishandelen en het deponeren van afval of andere zaken in hun tuin. 

De buren formuleerde een tegeneis en stelden dat zij juist in hun privacy werden aangetast door de geplaatste camera’s en bebouwing over de erfgrens.

De rechter overwoog dat een verbod zoals gevorderd – het op straffe van een dwangsom staken van onrechtmatige hinder – alleen in aanmerking komt voor toewijzing als er sprake is van een, op recente gestoelde, reële kans dat de bedoelde gedragingen zich in de nabije toekomst zullen voordoen.

Gezien het bewijsmateriaal komt de rechter tot het oordeel dat daar in deze zaak sprake van is. De eis tot het opleggen van een dwangsom is derhalve toegewezen. Vindplaats: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:318

Hebt u ook een burengeschil? Dan kan ons kantoor uitkomst bieden, wij behandelen geregeld geschillen die betrekking hebben op hinder, eerbiediging van de perceelgrenzen, overhangende takken, overbouw etc.. Neemt u gerust contact op met een van de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten.