Het opnemen van vakantiedagen in tijden van corona
31 maart 2020

De impact van het coronavirus op onze maatschappij levert diverse juridische vragen op. In dit blog worden enkele arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot het opnemen van vakantiedagen voor u beantwoord.

Kan een werkgever u verplichten om vakantiedagen op te nemen, vanwege het coronavirus?

Ex artikel 7:638 BW bepaalt dat een werkgever verplicht is om een werknemer in de gelegenheid te stellen zijn (wettelijke) vakantiedagen op te nemen. Vervolgens wordt in hetzelfde artikel bepaald dat de vakantie door de werkgever wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten of vaststelling van de vakantie al is voorzien in de desbetreffende arbeidsovereenkomst of cao.

Bij ‘gewichtige redenen’ wordt gedoeld op situaties waarin de werkgever, om een zwaarwegend bedrijfsbelang, niet kan instemmen met de gewenste vakantiedagen van de werknemer. Bijvoorbeeld als de vakantie van de werknemer leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Uit het voorgaande volgt dat een werkgever niet eenzijdig de vakantie kan vaststellen. Een werkgever kan derhalve een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen als er door het coronavirus bijvoorbeeld minder werk is. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen.

Werknemer wil vakantieaanvraag intrekken in coronaperiode

Als werknemer kunt u niet zomaar uw vakantieaanvraag eenzijdig intrekken. U dient te overleggen met uw werkgever om hiervoor toestemming te krijgen. Een werkgever kan bijvoorbeeld weigeren door zich op het standpunt te stellen dat, in deze coronacrisis, geen c.q. minder werk is.

Werkgever wil vakantieaanvraag werknemer intrekken in coronaperiode

Conform artikel 7:638 lid 5 BW heeft een werkgever de mogelijkheid om, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van vakantie te wijzigen, maar alleen als daarvoor gewichtige redenen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plotselinge drukte in het bedrijf of onmisbaarheid van de werknemer door plotselinge ziekte van zijn vervanger. In deze tijd kan de dringende behoefte aan het behandelen c.q. verzorgen van coronapatiënten in combinatie met het personeelstekort ook als gewichtige reden worden aangemerkt, waardoor de zorgwerkgever vakantieaanvragen kan intrekken.

De schade die de werknemer lijdt als gevolg van de wijziging van het tijdvak van vakantie door de werkgever moet worden vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan materiële schade (bijvoorbeeld het annuleren van de geplande vakantiereis).

Meer informatie

Heeft u als werkgever of als werknemer een vraag omtrent het opnemen van vakantiedagen in deze tijd, neem dan via het emailadres: info@vandijkadvocaten.com of telefonisch (043-3253960) contact met ons op. Wij helpen u graag met uw vraag.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.