Het niet tijdig beslissen over de compensatie in de kinderopvangtoeslagen affaire
21 juli 2023

In april 2023 hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden in de kinderopvangtoeslag affaire. Het gaat over het niet tijdig beslissen over de compensatie. De rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Rotterdam hebben hier namelijk verschillend in geoordeeld. Dit heeft grote gevolgen voor de gedupeerde ouders.

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 april 2023 (ECLI:NL:RBMNE:2023:1702) is namelijk geoordeeld dat iedere gedupeerde ouder uiterlijk op 1 juli 2024 een beslissing moet krijgen. Dit is een aanzienlijk langere termijn dan normaal gesproken gebruikelijk is. De reden waarom de rechtbank voor deze termijn heeft gekozen is dat het voor iedere gedupeerde ouder dan duidelijk is wanneer zij uiterlijk een besluit kunnen verwachten. Daarbij zou het UHT (=Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) door de langere beslistermijn op een goede en zorgvuldige manier een besluit tot stand kunnen laten komen.

In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 26 april 2023 (ECLI:NL: RBRO:2023:3474) is de termijn van 1 juli 2024 niet gevolgd. De rechtbank Rotterdam houdt juist vast aan de termijn van twaalf weken. De reden waarom de rechtbank deze termijn aanhoudt is omdat uit de voortgangsrapportage blijkt dat bij 57% van de gevallen op tijd een beslissing wordt genomen als de rechter een termijn van twaalf weken geeft. Hieruit kan volgens de rechters worden afgeleid dat de prikkel van de termijn van twaalf weken voldoende werkt. Het verschil in termijn tussen twaalf weken en uiterlijk 1 juli 2024 is enorm.

De Staat gaat in beide bovenstaande zaken in hoger beroep. De staatssecretaris geeft hierbij aan dat het hanteren van verschillende termijnen onwenselijk is voor de gedupeerde ouders. In het hoger beroep zal een uniform beleid worden gevraagd met betrekking tot de beslistermijnen.

Uit de twee bovengenoemde uitspraken blijkt geen eenduidig antwoord met betrekking tot de termijn van het nemen van een beslissing. Het gevolg van de uitspraken is dat er verschillen ontstaan in de beslistermijnen Ons kantoor staat meerdere cliënten bij in de kinderopvangtoeslagaffaire en het is voor hen onbegrijpelijk hoe de overheid hiermee omgaat.

Mocht u hulp nodig hebben in het kader van de toeslagaffaire, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.