Het festivalseizoen is begonnen: hoe zit het met de benodigde vergunning?
10 mei 2019

Het festivalseizoen komt er weer aan. Dit lijkt vanzelfsprekend, doch er doen zich ook bij festivals de nodige bestuursrechtelijke vraagstukken voor. Zo is er een evenementenvergunning vereist die aan bepaalde eisen dient te voldoen. Daarnaast dient er, bij strijdigheid met het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning te worden verleend.

Dat niet iedere vergunning aan de te stellen eisen voldoet, laat een recente uitspraak van de Raad van State zien die een uitspraak van de rechtbank diende te beoordelen. Zo voldoet de vergunning voor “Reggae Lake Festival 2016” niet aan de te stellen eisen en met name de beginselen van behoorlijk bestuur.

Dit had er mee te maken dat in het primaire besluit de aan de vergunning verbonden voorschriften zijn opgenomen in de bijlagen. Bij de vergunning behoren 22 bijlagen waaronder een evenementenvergunning (met voorschriften) en een aantal adviezen en rapporten. De voorschriften zijn niet in de vergunning zelf vermeld, maar daarvoor wordt verwezen naar een grote hoeveelheid bijlagen. Onduidelijk is welke in de bijgevoegde adviezen en rapporten genoemde afspraken en maatregelen als voorschriften hebben te gelden. De rechtbank heeft zodoende overwogen dat de vergunning op dit punt in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bovendien is geoordeeld dat niet alle voorschriften duidelijk zijn geformuleerd, waardoor ze naar het oordeel van de rechtbank eveneens in strijd met de rechtszekerheid zijn en niet goed handhaafbaar. De Raad van State bevestigt deze uitspraak.

Vergunningen dienen dus aan bepaalde eisen, en met name de beginselen van behoorlijk bestuur, te voldoen.

Mocht u vragen hebben over een verstrekte vergunning of juist een geweigerde vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen. We kunnen u adviseren over de bezwaarmogelijkheid.

Bron: Raad van State 10 april 2019 ECLI:NL:RVS:2019:1139                                         

Door: Janou Bergmans