HET EINDE VAN HET NEVENWERKZAAMHEDENBEDING?
1 april 2022

Regelmatig wordt in een arbeidsovereenkomst een zogenaamd ‘nevenwerkzaamhedenbeding’ opgenomen. Een werknemer wordt dan verboden om werkzaamheden te verrichten buiten de arbeidsovereenkomst om. Op dit moment zijn er geen wettelijke regels over het nevenwerkzaamhedenbeding.

 

Per 1 augustus 2022 dient Nederland haar arbeidswetging zodanig in te richten dat deze overeenkomt met de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een werkgever een werknemer niet langer mag verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten. Althans, een werkgever mag alleen nog een nevenwerkzaamhedenbeding met de werknemer overeenkomen, indien hij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Denk hierbij aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie of ter voorkoming van belangenconflicten. Hoe voornoemde objectieve rechtvaardigingsgrond concreet in de praktijk zal worden ingevuld, is nog de vraag. Het doel van deze regeling is in ieder geval dat het recht van werknemers op een vrije werkkeuze wordt verruimd.

 

Kortom – de implementatie van Europese arbeidswetgeving in Nederland per 1 augustus 2022 heeft tot gevolg dat het voor werkgevers minder eenvoudig wordt om nevenwerkzaamheden te verbieden. Heeft u een vraag over het nevenwerkzaamhedenbeding of bent u benieuwd naar andere nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht, neem dan gerust contact met Van Dijk c.s. Advocaten op.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.