Gebiedsverbod mag in stand blijven
13 november 2018

Een gemeente heeft de mogelijkheid om aan iemand een gebiedsverbod op te leggen voor een bepaalde periode, als daar voldoende aanleiding toe bestaat.

Dat bleek het geval te zijn voor een inwoner van de gemeente Heerlen vanwege betrokkenheid bij mishandelingen. Een eerder opgelegd gebiedsverbod hield geen stand omdat de gemeente geen informatie had ingewonnen bij de bewoner in het kader van hoor en wederhoor. Daarbij was destijds ook het doel en de reden voor het gebiedsverbod onvoldoende aan de bewoner uitgelegd.

In het nieuwe gebiedsverbod is dit wel het geval geweest. De belangen van de bewoner zijn meegenomen en er heeft een duidelijke uitleg plaatsgevonden over de reden van het gebiedsverbod en de duur daarvan. De rechtbank laat het besluit dan ook in stand.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:9320