Einde aan “slapend dienstverband”
12 november 2019

Zeer recentelijk, 8 november 2019, heeft de Hoge Raad een streep getrokken door de slapende dienstverbanden. De recente uitspraak laat zien dat werkgevers langdurig zieken niet langer slapend in dienst mogen houden om op die manier uitbetaling van de transitievergoeding te omzeilen.

 

Het probleem van het slapend dienstverband komt zeer regelmatig voor. Langdurig arbeidsongeschikte werknemers zitten thuis en krijgen geen loon meer, terwijl de werkgever het dienstverband slapend houdt. Regelmatig wordt door de werkgever bewust geen einde gemaakt aan het dienstverband, om aan het betalen van de transitievergoeding te ontkomen. Tot voor de recente uitspraak was dat juridisch gezien geoorloofd.

 

De Hoge Raad besliste echter afgelopen vrijdag dat dergelijke slapende dienstverbanden niet langer door de beugel kunnen.

 

Duidelijk is dat de wetgever af wil van de “slapende dienstverbanden”. Op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ mee dat een werkgever gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding, aldus de Hoge Raad.

Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

 

Deze recente uitspraak biedt dus eindelijk uitzicht voor vele langdurig zieke werknemers. Wordt u geconfronteerd met een werkgever die uw dienstverband bewust slapend houdt? U hoeft dit niet langer te accepteren. Neem voor advies gerust contact op met Van Dijk c.s. Advocaten.

 

Bron: HR 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1734

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1734