De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
22 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. De meeste medewerkers uit de overheidssector (ambtenaren) worden vanaf januari 2020 werknemers. Wij nemen in dit artikel de veranderingen in de hoofdlijnen met u door.

Arbeidsovereenkomst
Vanaf januari 2020 hebben de ambtenaren geen aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst stelt de werkgever samen met de werknemer vast (tweezijdig). Een dergelijke overeenkomst wijzigen kan voortaan alleen in overleg met de werknemer, de OR of de vakbonden.

Ontslagbescherming
Met ingang van de nieuwe wet wordt er door het overheidsorgaan geen ontslagbesluit meer genomen. Het orgaan moet de arbeidsovereenkomst opzeggen of ontbinden. Dit gaat via de privaatrechtelijke weg. Bij een ontslag op basis van reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid moet er vooraf toestemming worden gegeven door het UWV, waarna het orgaan kan overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Bij een andere ontslaggrond dan reeds genoemd dient het orgaan de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uitspraken van de kantonrechter zijn vatbaar voor hoger beroep bij het hof en eventueel voor cassatie bij de Hoge Raad.

Ziekte
Het overheidsorgaan kon vóór januari 2020 haar ambtenaren tijdens ziekte ontslaan vanwege bijvoorbeeld een reorganisatie. Vanaf januari 2020 kan het orgaan haar ambtenaren niet meer tijdens de eerste twee jaren van ziekte ontslaan. In het privaatrecht geldt er immers gedurende deze periode een opzegverbod.

Heeft u van uw werkgever een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen of wilt u uw ambtenaren voorzien van een passend arbeidscontract? Onze advocaten, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zijn graag bereid u hiermee van dienst te zijn. Neem gerust contact met ons op.