De werknemer die ontslag op staande voet nam
26 maart 2019

Partijen hebben een geschil over onder andere de re-integratie wegens ziekte. Werkgever is van mening dat de rapportage van de bedrijfsarts nergens op slaat en weigert om de werknemer nog langer salaris door te betalen als die niet 100% zijn werk hervat. De werknemer neemt daarop vervolgens zelf ontslag op staande voet.

Bij het Hof strijden partijen verder over de vraag of deze gang van zaken toch nog rechtvaardigt dat de werknemer een vergoeding ontvangt wegens het einde van de arbeidsovereenkomst. Het Hof komt tot de volgende beoordeling: “Het hof concludeert dat [verweerder] gerechtigd was om met onmiddellijke ingang zijn arbeidsovereenkomst met [appellante] op te zeggen. Op grond van artikel 7:677 leden 2 en 3 BW heeft [verweerder] recht op de gefixeerde schadevergoeding. Het schriftelijk en onder dreiging van een loonsanctie en een ontslag op staande voet sommeren van [verweerder] om direct bij een derde aan het werk te gaan, terwijl het UWV heeft aangegeven dat dit werk niet passend is, kwalificeert als het door opzet of schuld geven van een dringende reden aan [verweerder] om tot het nemen van ontslag over te gaan.”

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:6

Bezoekt u ook eens de website van Van Dijk c.s. Advocaten via deze link: www.vandijkadvocaten.com

Bijdrage van Wouter Geertsen