De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wat betekent dit voor de zzp’er?
22 april 2020

In de vorige artikelen hebben wij met u de gevolgen van de coronacrisis voor werkgever en werknemer doorgenomen. Hierbij stond voornamelijk de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) centraal.

In dit artikel gaan wij in op een andere, doch even belangrijke, groep te weten: de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland.

Zzp’ers in Nederland zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen inkomensverlies uit bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Hierdoor loopt deze ondernemingsgroep een groot risico bij financiële tegenslagen, waaronder ook de huidige coronacrisis. De overheid vangt door middel van de Tozo-regeling het inkomensverlies tijdelijk op voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers.

Algemeen

De regeling is een variant op het bestaand Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vrijwel dezelfde uitgangspunten worden gebruikt, alleen wordt de aanvraag sneller in behandeling genomen en zijn de voorwaarden soepeler. Zo wordt er bijvoorbeeld geen toetsing op de levensvatbaarheid toegepast.

De Tozo geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning, namelijk:

  1. Een inkomensondersteuning van maximaal 3 maanden tot aan het sociaal minimum;
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

De inkomensondersteuning vult het netto-inkomen per maand aan tot € 1.500 bij gehuwden en tot € 1.050 bij alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor de leeftijdscategorie 18 tot en met 20 jaar gelden lagere bedragen.

De lening voor het bedrijfskapitaal bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rentepercentage van 2%.

 

Voorwaarden

De zzp’er komt in aanmerking voor de regeling op het moment dat hij/zij naar verwachting de komende drie maanden een inkomen onder het sociaal minimum heeft of er een liquiditeitsprobleem is ontstaan, waardoor er bedrijfskrediet nodig is. Voor beide gevolgen moet de coronacrisis als oorzaak ten grondslag liggen.

Daarnaast hebben het vermogen en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

Verder stelt de regeling een urencriterium voor zelfstandigenaftrek als voorwaarde. Dit criterium houdt in dat de zelfstandige ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkzaam is geweest.

Dat betekent 24 uur per week. Op het moment dat de zelfstandige ondernemer korter dan een jaar heeft gewerkt, geldt het urencriterium over het aantal maanden dat is gewerkt (naar rato).

Voorts geldt de regeling voor zelfstandige ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en hoofdzakelijk hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. De zelfstandige ondernemer moet eveneens in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben (of daarmee gelijkgesteld zijn).
Aanvraag


De aanvragen voor de Tozo worden in behandeling genomen bij de gemeente waar de zelfstandige ondernemer woont (dus niet bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd).

Wilt u als zzp’er advies over de aanvraag van de Tozo of loopt u tegen andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken aan? Het team van Van Dijk c.s. Advocaten helpt u graag! Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar voor advies! Bovendien kunnen wij ook intakegesprekken via beeldbellen voeren.

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.