De tafeltennissende tandarts
28 november 2016

Een tandarts in het oosten van het land is lid van de plaatselijke tafeltennisvereniging. Tijdens een wedstrijd van een teamgenoot zit zij aan de zijlijn om de score op het scorebord bij te houden. De wedstrijd wordt door haar teamgenoot gewonnen. Maar tijdens de feestvreugde gaat het mis.

Na afloop van de gewonnen wedstrijd steekt zij haar geopende hand uit daar zij een high five van haar teamgenoot verwacht. Doch deze geeft haar vanuit zijn staande positie een “boks” tegen haar uitgestoken hand. Het betreft hier een slag met de vuist naar beneden gericht.

“Au ben je wel helemaal goed bij je hoofd” – riep de tandarts haar teamgenoot kwaad toe! De tandarts gaat vervolgens naar de EHBO toe alwaar zij een gipsverband krijgt aangemeten. Na anderhalve week wordt het gips verwijderd en worden vervolgens röntgenfoto’s gemaakt. Hoewel er geen sprake bleek te zijn van een fractuur wordt de getergde tandarts naar een ergotherapeut doorverwezen.

Daar de tandarts nog de nodige tintelingen en pijn in haar hand ervaart, wordt door een handchirurg lichamelijk onderzoek verricht. Deze constateert een fors trauma aan de zenuwen. Een operatie en revalidatie volgt, waarna de klachten verdwijnen.

De tandarts stelt dat zij schade heeft geleden naar aanleiding van dit juichincident. Zij start een procedure tegen haar teamgenoot waarbij zij vordert dat de teamgenoot aan haar betaalt een bedrag van maar liefst € 52.516,40,-. De schade bestaat onder meer uit medische kosten en kosten die verband houden met verlies aan inkomsten.

De rechtbank Gelderland diende de vraag te beantwoorden of de teamgenoot onrechtmatig jegens de tandarts heeft gehandeld en dienovereenkomstig haar schade moet vergoeden.

Neen – was de conclusie van de Rechtbank. Met verwijzing naar standaard arresten van de Hoge Raad is de Rechtbank van mening dat het hier een sport en spel situatie betreft. Bij sportaangelegenheden geldt er een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. De rechtbank legt uit waarom:

“De reden daarvan is dat de deelnemers aan die sport of dat spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten.”

Het feit dat partijen niet rechtstreeks met elkaar aan het wedijveren waren doet er in deze aangelegenheid niets aan af dat er sprake is van een sport en spel situatie.

Al met al komt de rechtbank tot de slotsom dat de gedragingen van de teamgenoot gelet op deze omstandigheden niet onrechtmatig zijn. De vordering van de tandarts wordt dan ook afgewezen. ECLI:NL:RBGEL:2016:4775

Bent U ook onverwacht en ongewild slachtoffer geworden van een noodlottig ongeval en heeft U daarbij letsel opgelopen? Neem dan eens contact op met de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten die U in deze moeilijke periode juridisch kunnen bijstaan.