Airbnb verhuur leidt tot leeghalen appartement
21 november 2017

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam diende zich uit te laten over een kwestie waarbij de huurder in strijd met de huurovereenkomst zijn appartement meermalen had onderverhuurd via Airbnb. De verhuurder kwam daar vervolgens achter en nam gelijk maatregelen.

De huurder werd geïnformeerd over de ontdekking en het feit dat hem de toegang tot de woning per onmiddellijk werd ontzegd. Nog sterker; de sloten waren vervangen en alle spullen van de huurder waren door de verhuurder weggenomen. De huurder kon de spullen terugkrijgen mits werd voldaan aan een aantal (financiële) voorwaarden.

Dat ging de rechter echter een stap te ver. Zonder toestemming van een rechter had er niet tot ontruiming overgegaan mogen worden. De rechter had geen goed woord over voor de handelwijze van de verhuurder. De vordering van de huurder tot teruggave van de goederen op straffe van een dwangsom werd toegewezen.

Onze specialisten behandelen ook huurzaken, van deze of van vergelijkbare aard. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op met de advocaten van Van Dijk c.s Advocaten.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:6236