Wat kan ik doen tegen een (negatieve) BKR-registratie?
2 september 2021

In Nederland is iedere kredietverstrekker verplicht om elk afgesloten krediet te registreren bij het Bureau Krediet Registratie. Voorbeelden zijn een doorlopend krediet, een persoonlijke lening, een aankoop op afbetaling of een private-lease contract. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een positieve- en negatieve BKR-registratie.

 

Positieve BKR-registratie

 

Vrijwel iedereen heeft een positieve BKR-registratie. Een voorbeeld is een telefoon met een abonnement waar u elke maand een vast bedrag voor betaalt. In het geval van een positieve registratie is er geen sprake van een betalingsachterstand.

 

Negatieve BKR-registratie

 

Op het moment dat u voor langere tijd uw betalingsverplichting niet nakomt, verandert de registratie in een negatieve BKR-registratie. Een negatieve BKR-registratie wordt aangegeven door de achterstandscodering (A), bijzonderheidscode 1, 2, 3, 4 of 5 en een herstelcodering (H). De BKR-coderingen of bijzonderheidscoderingen kunnen vele betekenissen hebben, maar hebben vaak hetzelfde gevolg: u kunt geen nieuwe lening of hypotheek afsluiten. Bovendien wordt een negatieve BKR-registratie niet automatisch verwijderd wanneer u de betalingsachterstand heeft voldaan. De BKR-registratie blijft vijf jaar staan. Tijdens deze volledige periode van vijf jaar kunnen kredietverstrekkers zien dat u in het verleden moeite had om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. De reden van deze termijn is om u te beschermen tegen financiële schulden. Tevens is de kredietregistratie van belang ter waarborging van een financieel maatschappelijk verantwoorde dienstverlening.

 

Aanpassing/verwijdering BKR-registratie

 

Aanpassing van de BKR-registraties respectievelijk verwijdering van de BKR-registraties is  een uitzonderlijke situatie, maar geen onmogelijke situatie. Jurisprudentie toont aan dat een BKR-codering verwijderd kan worden als de persoonlijke belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang van de kredietverstrekker (ECLI:NL:HR:2011:BQ8097). Dat betekent dat het doel van de registratie van de codering getoetst moet worden aan de zogenaamde beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het belang bij verwijdering van de coderingen wordt afgewogen tegen het achterliggend belang van de handhaving van de coderingen. De belangenafweging moet worden gemaakt aan de hand van alle omstandigheden van het concrete geval.

 

Tevens is het mogelijk om een verzoek tot verwijdering of wijziging in te dienen bij de betreffende kredietverstrekker. In uw verzoek tot wijziging of verwijdering van de BKR-registratie dient u onder andere aan te geven op welke overeenkomst uw verzoek betrekking heeft en daarbij dient u tevens uit te leggen waarom u het niet eens bent met deze registratie. U dient de impact van uw situatie te beschrijven en alles te onderbouwen met relevante documenten. Wanneer de kredietverstrekker uw verzoek tot verwijdering van de BKR-registratie afwijst of u er samen met de kredietverstrekker niet uit komt, kunt u bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. In dat geval kan er een herbeoordeling plaatsvinden.

 

Heeft u hier vragen over of wilt u weten of u in aanmerking komt voor het wijzigen of verwijderen van uw BKR-registratie, neem dan gerust contact met ons op (043-3253960). Wij adviseren en helpen u graag verder.