Toegankelijk maken én houden van het recht voor de burger
27 november 2018

In de NRC van 6 oktober 2018 stond een sterk pleidooi van Folkert Jensma  over het toegankelijk maken én houden van het recht voor de burger. Hij schreef onder andere het navolgende:

“We hebben in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden. Een op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. 850.000 burgers kunnen niet rondkomen. Sluit je voor hen de weg naar de rechter af, met hoge griffierechten, te dure rechtsbijstand, ondoordringbare procedures, hermetische vonnissen, ontoegankelijke websites en gerechtsgebouwen, dan maak je de kloof dus breder.”

Een pleidooi voor het gezond houden van onze rechtstaat is nodig nu Minister Dekker (Rechtsbescherming) voornemens is om de sociale advocatuur vrijwel af te schaffen. De gevolgen daarvan voor de rechtspraak en de burger, die niet zomaar een advocaat kan betalen, zal groot zijn. Dat werkt rechtsongelijkheid in de hand en dat dient te worden voorkomen.

Wij, Van Dijk c.s. Advocaten, houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen onze cliënten niet zomaar in de steek laten.