Mr W.J.F. (Wouter) Geertsen

Advocaat

Ik ben advocaat in hart en nieren sinds 2010 en sinds 2017 de trotse eigenaar van Van Dijk c.s. Advocaten. De kernwaarden die wij nastreven vind ik nog steeds zeer belangrijk: duidelijke en eerlijke communicatie. U wilt immers weten waar u als cliënt aan toe bent. Uw zaak wordt daadkrachtig en oplossingsgericht aangepakt. Daarbij ben ik eerlijk en open over de kans van slagen en voer ik nauwgezet mijn werkzaamheden uit.

Ik heb een brede opleiding genoten op zowel HBO als Universitair niveau. Dat geeft mij een goede basis zowel op juridisch als communicatief gebied. Onderhandelen zit mij in het bloed en tijdens een pleidooi ben ik absoluut in mijn element.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk:
  – Bestuursrecht
  – Burgerlijk recht
  – Strafrecht
 • Arbeidsrecht
  – Collectief ontslag
 • Strafrecht
 • Jeugdstrafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen voor ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Neem contact op via: w.geertsen@vandijkadvocaten.com

Geregistreerde rechtsgebieden:

Verbintenissenrecht, Bouwrecht, Burenrecht, Arbeidsrecht, Vaststellingsovereenkomsten, Arbeidsongeschiktheid, Loonvordering, Reorganisatie en ontslag, Concurrentie- en relatiebeding, Transitievergoeding, Volwassenenstrafrecht, Jeugdstrafrecht (gesloten plaatsingen), Sociale zekerheid, Vergunningen, Damoclesbeleid

Greep uit de gepubliceerde uitspraken van Mr Geertsen uit de rechtspraktijk

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:1120, Damoclesbeleid – voorkomen sluiting erf bij drugspand (bestuursrecht);

  Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:8068, (bestuurders)aansprakelijkheid wegens niet beschikbaar zijn van in depot geplaatst bedrag (civiel);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:5657, sluiting terras café wegens onrechtmatige hinder (civiel, burenrecht);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:3696, deskundigenbenoeming scheidsmuur (burenrecht);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:5904, verwijderen camera’s buren, inbreuk privacy (burenrecht);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:6432 , straat- en contactverbod met behulp van politie en justitie (civiel);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:7119, verweer werknemer tegen ernstig verwijtbaar handelen, disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding houdt stand. Er volgt geen ontslag, de arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden (arbeidsrecht);

  Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2023:3755, huisvredebreuk, dwang, mishandeling & diefstal (strafrecht);

  Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2023:3259, niet-tijdig beslissen Toeslagenaffaire (bestuursrecht);

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2023:2755, niet-ontvankelijkheid wederpartij i.v.m. niet tijdig opkomen deelvonnis (procesrecht, civiel);

  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2023:750, mandelige muur naburige erven (burenrecht);

  Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5521, uitleg koopovereenkomst, uitleg erfdienstbaarheid (civiel);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:5059, burenzaak, erfgrens, verjaring, bomen/coniferen (civiel);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:3336, arbeidsrecht, oprichters vennootschap (kort geding);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:8535, deskundigenonderzoek gebreken verbouwing woning (bouwrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:1975, gebreken varkensstallen annex machineloods (bouwrecht);

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2019:2912, woningsluiting Damoclesbeleid, Opiumwet (bestuursrecht);

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2015:2222, verzoek om handhaving pluimveehouderij (bestuursrecht);

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:481, procesrecht hoger beroep, niet verschoonbare termijnoverschrijding wederpartij (civiel);

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:255, burenrecht, deskundigenonderzoek bomen (civiel);