Mr J.P.M. (Janou) Bergmans

Advocaat

In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de specialisaties Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht. Met deze brede juridische kennis heb ik ervaring opgedaan binnen de advocatuur.

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij Van Dijk c.s. Advocaten, in eerste instantie als paralegal en in 2018 ben ik beëdigd als advocaat. In die hoedanigheid verricht ik werkzaamheden in alle voorkomende rechtsgebieden. Ik oefen een algemene rechtspraktijk uit met bijzondere aandacht voor het Bestuursrecht en Burgerlijkrecht, waaronder het arbeidsrecht en erfrecht.

In mijn werk vind ik duidelijkheid en eerlijkheid belangrijk, zodat u als cliënt weet waar u aan toe bent. Mijn werkzaamheden voer ik nauwgezet uit en te allen tijde streef ik voor u naar een rechtvaardige en praktische oplossing.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk:
    – Bestuursrecht
    – Burgerlijk recht
  • Arbeidsrecht
    – Collectief ontslag
  • Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen voor ieder geregistreerd rechtsgebied.

Neem contact op via: j.bergmans@vandijkadvocaten.com

Geregistreerde rechtsgebieden:

Verbintenissenrecht, Bouwrecht, Burenrecht, Arbeidsrecht, Vaststellingsovereenkomsten, Arbeidsongeschiktheid, Loonverordening, Reorganisatie en ontslag, Concurrentie- en relatiebeding, Transitievergoeding, Sociale zekerheid, Vergunningen, Damoclesbeleid

Greep uit de gepubliceerde uitspraken van Mr Bergmans uit de rechtspraktijk Rechtbank Limburg,

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2023:6634 , Damoclesbeleid, woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet (bestuursrecht);

 Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2022:7574, mandeligheid gevelmuur (burenrecht);

  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:3969, vaststelling verdeling nalatenschappen ouders (erfrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:6470, legitieme portie (erfrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2020:8916, onrechtmatige daad zoon (civiel);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2019:8676, handelen in strijd met het bestemmingsplan (bestuursrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2018:7822, evenementenvergunning (bestuursrecht);

Rechtbank Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:8639, omgevingsvergunning woningbouw (voorlopige voorziening, bestuursrecht);

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:1542, verdeling nalatenschappen ouders (erfrecht);

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:1377, bewind mentorschap (civiel);

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2022:244, levering virtuele servers met licenties (civiel);