Is de oude werkgever een transitievergoeding verschuldigd indien de werknemer in dienst treedt bij een andere onderneming met hetzelfde moederbedrijf?  
26 november 2020

Corona brengt een hoop onvoorziene omstandigheden met zich mee en dat kan ook in het bedrijfsleven enorme gevolgen hebben. Bedrijven kunnen in grote problemen raken waardoor zij zelfs filialen moeten sluiten. In de kledingbranche is dat absoluut het geval.

In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 11 september 2020 oordeelde de rechter dat een bedrijf (hierna bedrijf 1) een transitievergoeding moest betalen aan haar ex-werkneemster. Bedrijf 1 diende het filiaal waar de werkneemster in dienst was helaas sluiten. Om die reden stelde bedrijf 1 haar werkneemster voor om bij bedrijf 2 in dienst te treden. Bedrijf 2 is, net als bedrijf 1, onderdeel van het moederbedrijf FNG NL.

Bedrijf 1 stelde dat bedrijf 2 het contract had overgenomen en dat bedrijf 1 dus geen transitievergoeding  verschuldigd zou zijn. De kantonrechter dacht daar echter anders over. De overeenkomst met bedrijf 1 was namelijk beëindigd en de ex-werkneemster had een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met bedrijf 2. Zij trad bij bedrijf 2 in dienst voor een ander aantal uren, één van de redenen waarom er geen sprake kon zijn van een overname van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde daarnaast dat het dienstverband bij bedrijf 1 was beëindigd op initiatief van de werkgever, een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding.  Gelet op de omstandigheden van het geval veroordeelde de kantonrechter bedrijf 1 tot het betalen van een transitievergoeding aan de ex-werkneemster.

Samenvattend

Het kan dus zomaar zijn dat u recht heeft op een transitievergoeding wanneer uw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en u in dienst treedt bij een andere dochteronderneming van het moederbedrijf. Uiteraard is dat afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen omtrent het arbeidsrecht? Neem dan contact met Van Dijk c.s. Advocaten op.