In de WIEG gelegd
23 april 2019

Op 27 maart jl. verscheen er een nieuwsartikel op NU.nl, waarin werd vermeld dat volgens een onderzoek van het CBS, ruim 11 procent van de werkende vaders ouderschapsverlof opneemt. Deze groep mannen werkt (tijdelijk) minder om voor hun kind te zorgen. Ouderschapsverlof is een aparte vorm van verlof, waarbij het loon niet wordt doorbetaald, maar men wel recht behoudt op het aantal werkuren dat oorspronkelijk in het arbeidscontract is opgenomen. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal arbeidsuren per week. Hierop kan aanspraak worden gemaakt gedurende de eerste acht jaren na de geboorte van het kind.

Naast het recht op ouderschapsverlof, hebben partners ook recht op geboorteverlof. Eind 2018 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden, die tot doel heeft de zorgtaken tussen ouders evenwichtiger te kunnen verdelen. Tot 1 januari 2019 hadden partners na de geboorte van hun kind slechts recht op twee dagen (betaald) geboorteverlof. Vanaf 1 januari 2019 is dit verruimd naar een volledige werkweek. Dit verlof mag worden opgenomen in de eerste vier weken na de bevalling.

Vanaf juli 2020 wordt de regeling nog ruimer: de WIEG maakt het vanaf dan mogelijk voor partners om gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof op te nemen. Voor deze uren kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering van 70% van het loon, met een maximum van € 3.185,- per maand.

Deze uitkering komt niet voor rekening van de werkgever, maar wordt door het UWV betaald.

Heeft u vragen omtrent het opnemen van (ouderschaps-)verlof of andere arbeidsrechtelijke kwesties, neem dan gerust contact met ons op.

(Nieuwsartikel : https://www.nu.nl/binnenland/5811702/ruim-11-procent-van-werkende-vaders-neemt-ouderschapsverlof.html )