Huurder en verhuurders opgelet: het belang van een voorinspectie
22 november 2022

Wat te doen als er aan het einde van een huurovereenkomst sprake is van schade aan de huurwoning?

In beginsel is de huurder aansprakelijk voor de schade die is ontstaan tijdens de looptijd van het huurcontract. Let wel, de verhuurder dient te bewijzen dat deze schade niet al aanwezig was vóór aanvang van de huurovereenkomst.

Gelet hierop is het voor de verhuurder van belang dat voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst een voorinspectie wordt verricht. In een rapport dient dan de staat van de huurwoning (onderbouwd met foto’s en eventuele video’s) op dat moment te worden vastgelegd. Dit geldt dan als bewijs voor de verhuurder dat de woning in goede staat verkeerde bij aanvang van de huurovereenkomst. Voor de huurder geldt dat hij tijdens de voorinspectie dient te controleren of de huurwoning daadwerkelijk in goede staat verkeert en of de woning overeenkomt met de beschrijving.

Aan het einde van de huur is de huurder verplicht om de huurwoning op te leveren conform de beschrijving. Doet de huurder dit niet en slaagt de verhuurder er vervolgens in te bewijzen dat de schade niet al bij aanvang van de huur bestond, dan is de huurder aansprakelijk voor de herstelkosten hiervan. Maar wat als er geen voorinspectie heeft plaatsgevonden?

Een open deur is natuurlijk dat de verhuurder moeilijker kan bewijzen dat de huurder schade heeft veroorzaakt tijdens de huurperiode. De verhuurder is dan echter nog niet kansloos.

Uit vaste rechtspraak blijkt dat de huurder bij het einde van de huur de plicht heeft de woning terug te geven én in goede staat op te leveren.

Ondanks de rechtspraak is het voor de verhuurder toch van belang om een voorinspectie te laten plaatsvinden. Heeft deze inspectie niet plaatsgevonden, dan kan de verhuurder slechts de herstelkosten op de huurder verhalen waarvan het hem ook zonder voorinspectie duidelijk moet zijn geweest dat hij deze bij de oplevering had dienen te herstellen. Overige herstelkosten, zoals gebreken die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom, arbeidskosten etc. vallen hier niet onder.

Indien een voorinspectie heeft plaatsgevonden, dan kan de verhuurder wel alle kosten op de huurder verhalen.

Kortom – voor de verhuurder is het belangrijk dat een voorinspectie plaatsvindt. Zodra die inspectie plaatsvindt, dient de huurder scherp te zijn op de feitelijke staat van de huurwoning en of deze staat overeenkomt met de beschrijving.

Heeft u een geschil over vermeende schade aan de huurwoning, neem dan contact op met een van de specialisten van Van Dijk C.S. Advocaten. Wij staan zowel verhuurders bij als  huurders.