Hoe te handelen wanneer mijn werkgever mijn loon niet meer betaalt?
17 juni 2020

 

Vanwege de coronacrisis wordt onze Nederlandse economie hard getroffen. De corona-uitbraak zorgt er voor dat veel ondernemingen, plotseling, in zwaar weer verkeren. Een gevolg hiervan is dat het voor diverse ondernemingen onontkoombaar is dat zij het loon van hun werknemers niet meer kunnen betalen. In dit artikel worden de stappen besproken die u kunt zetten wanneer uw loon niet meer wordt betaald.  

 

Aanvragen faillissement 
kunt het faillissement van uw werkgever aanvragen wanneer laatstgenoemde uw salaris niet betaalt of niet meer kan betalen. Het aanvragen van het faillissement zorgt er namelijk voor dat u conform artikel 61 Werkloosheidswet aanspraak maakt op de wettelijke loongarantieregeling van het UWV. Met andere woorden: het UWV neemt de loonbetaling van uw werkgever over indien en zodra laatstgenoemde failliet is verklaard. Het UWV vergoedt uw loonachterstand tot 13 weken voorafgaand aan het faillissement van de werkgever.  

 

Faillissementsaanvraag  
Het is verplicht dat het verzoek tot faillietverklaring door een advocaat bij de rechtbank wordt ingediend. Wil voornoemd verzoek slagen, dan dient het bestaan van tenminste nog één andere schuldeiser aannemelijk te worden gemaakt. In het geval dat uw loon niet wordt betaald, zullen meerdere werknemers met hetzelfde probleem zitten. Zodoende wordt al snel voldaan aan deze ‘pluraliteitsvereiste’. De vordering van andere werknemers geldt dan als zogenaamde ‘steunvordering’.  

 

Procedure 
Het verzoekschrift wordt binnen drie weken na indiening door de rechtbank op zitting behandeld. Desbetreffende rechter beslist over het faillissementsverzoek op de dag van de mondelinge behandeling.  

 

Na faillietverklaring 
De rechtbank zal na het uitspreken van het faillissement een curator aanstellen. Ex artikel 40 van de Faillissementswet heeft de curator de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomsten van de werknemers bij de gefailleerde onderneming – met inachtneming van de geldende opzegtermijn (6 weken) – op te zeggen. Hierna informeert de curator het UWV, waarna laatstgenoemde de loongarantieregeling in werking zet.  

 

Kortom 
Ondanks dat het aanvragen van het faillissement een moeilijke keuze is, kan deze stap cruciaal zijn om uw (achterstallig) loon veilig te stellen. Wilt u als werknemer hulp in het geval dat uw werkgever uw loon niet meer voldoet, neem dan contact met ons op.  

Het team van Van Dijk c.s. Advocaten staat voor u klaar.