Geboorteverlof
1 juni 2020

 

Sinds 1 januari 2019 geldt de Wet invoering Extra Geboorteverlof (hierna te noemen: WIEG). Het doel van de wetgever hiermee is: meer balans creëren voor de partners in de verdeling van arbeid en zorgtaken met betrekking tot het huishouden.

Onder de WIEG heeft een werknemer recht op geboorteverlof voor maximaal ‘eenmaal de wekelijkse arbeidsduur’. Het gevolg hiervan is dat het geboorteverlof wordt uitgebreid naar vijf dagen bij een fulltime dienstverband. Vóór 1 januari 2019 gold het aantal van twee dagen verlof. Bij een parttimebaan is het aantal dagen geboorteverlof dus afhankelijk van de arbeidsomvang per week. De werknemer kan de uren inzetten in de vier weken aansluitend op de bevalling. Hij of zij is vrij in deze keuze. Werkgever is gehouden het loon door te betalen gedurende het geboorteverlof.

Per 1 juli 2020 kunnen partners ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit betekent dat ze in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind tot vijf weken extra geboorteverlof kunnen krijgen. In voornoemde periode wordt het loon niet doorbetaald door werkgever. Hiervoor in de plaats heeft werknemer recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het loon. Per cao of personeelshandboek kunnen aanvullende regels over voornoemd verlof worden opgenomen.

Heeft u vragen met betrekking tot de aanvraag van het (aanvullend) geboorteverlof. Of heeft u andere vragen over het verlof an sich, laat dan niet na om contact met ons op te nemen.