Frictie rondom de uitvaart
29 mei 2018

De moeder van twee zussen komt te overlijden. Voor het gemak worden zij in deze tekst aangeduid als de kwade zus en de verdrietige zus. De kwade zus regelt de uitvaart en laat de verdrietige zus per brief weten dat hun moeder is overleden. Zij krijgt echter niet te horen waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. De verdrietige zus start een kort geding op nu zij graag afscheid van haar moeder wil kunnen nemen. De voorzieningenrechter gaat daarin mee en verwijt de kwade zus dat zij zelfs op zitting weigert om mede te delen waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden.

Op straffe van een aanzienlijke dwangsom wordt de kwade zus gedwongen om prijs te geven waar de uitvaart zal zijn en de verdrietige zus in de gelegenheid te stellen om nog afscheid te nemen van haar moeder.

Indien nodig is het mogelijk om met een verkorte dagvaardingstermijn een procedure op te starten in een dergelijke procedure. Er dient uiteraard snel te worden gehandeld. Neemt u gerust contact op met één van de advocaten van Van Dijk c.s. Advocaten als u in een vergelijkbare situatie zit.

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:855