Een onrechtmatige publicatie over u… Wat kunt u hiertegen doen?
21 september 2021

Tegenwoordig staat heel de wereld met elkaar in contact. Via media zoals Facebook, LinkedIn, reviews op google kunnen mensen eenvoudig laten weten wat ze van elkaar vinden. In beginsel een voordeel zou u zeggen. Immers vanuit Nederland kunt u een (on)bekende uit New York eenvoudig berichten en binnen enkele seconden al een reactie terugkrijgen. Voornoemde eenvoud heeft ook negatieve kanten.

 

Omdat een bericht al snel is getypt, kan ook eenvoudig een vervelend bericht over u in de media worden geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een smadend stuk over u op Facebook of een slechte recensie over u dan wel uw bedrijf op Google. Dergelijke berichtgeving is voor iedereen (de hele wereld) meteen zichtbaar.

 

Wat kunt u doen tegen een mogelijk onrechtmatige uitlating?

 

Indien sprake is van belediging, smaad of laster, dan heeft u de mogelijkheid om zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk stappen te ondernemen.

 

Strafrechtelijk

 

Via het strafrecht kunt u, als slachtoffer, aangifte doen. Het is dan aan de politie en het Openbaar Ministerie of er daadwerkelijk wordt overgegaan tot vervolging.

 

Civielrechtelijk

 

Civielrechtelijk kunt u degene die de uitlating heeft gedaan aansprakelijk stellen. U kunt dan verwijdering van het bericht en (eventueel) rectificatie eisen.

 

In beginsel botsen bij een mogelijk onrechtmatige uitlating twee (grond)rechten, namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting versus het recht op bescherming van de eer en goede naam c.q. privacy. Welk recht prevaleert, moet worden bekeken aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aard van de gepubliceerde uitspraak, de ernst van de (te verwachten) gevolgen etc.

 

Indien u met een onrechtmatige uitlating worden geconfronteerd, neem dan contact met ons op (043-3253960) om uw mogelijkheden te bespreken. Immers ons team beschikt over de expertise om te beoordelen of in rechte de vordering tot verwijdering (en eventueel rectificatie) van het omstreden bericht kans van slagen heeft. Uiteraard houden wij oog voor het menselijke aspect. Immers de juridische conclusie dat in uw geval inderdaad sprake is van een onrechtmatige publicatie hoeft nog niet te betekenen dat (het winnen van) een gerechtelijke procedure in uw belang is. Bij een rechtszaak wordt namelijk het omstreden bericht onder een vergrootglas gelegd. In dat geval doet een rechtszaak veel meer stof  opwaaien dan de oorspronkelijke publicatie.