9 april 2019

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren afgewezen

Een werkneemster werkte al sinds 2008 als filiaalleidster bij een bedrijf. De werkgever stelt dat er sprake is van disfunctioneren op basis waarvan de arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen.

De rechter dient te beoordelen of er voldoende gronden aanwezig zijn op basis waarvan de arbeidsovereenkomst tot een einde zou moeten komen. Daarbij wordt overwogen dat er op basis van de overgelegde stukken geen sprake was van disfunctioneren in de periode 2008 tot 2013. Vanaf 2013 is er dan sprake van een “onder gemiddelde” beoordeling, maar dit zou volgens de werknemer verklaard kunnen worden door problemen in de privé situatie. In 2016 lijkt het functioneren weer op het gewenste niveau te zitten, waardoor er dan geen sprake kan zijn van structureel disfunctioneren.

De werkgever heeft verder onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat, ook in geval wel sprake was van disfunctioneren, herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk zou zijn of in de rede ligt,  temeer nu werkneemster daar zelfs nog voorstellen voor heeft aangedragen.

Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen.

Van Dijk c.s. Advocaten is goed thuis in het arbeidsrecht en de perikelen die daarmee samenhangen. Bezoekt u ook eens onze website voor meer besproken cases op onze nieuwspagina: www.vandijkadvocaten.com

Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:5959

Bijdrage van Wouter Geertsen

Van Dijk c.s. Advocaten gebruikt cookies om u de beste website ervaring te bieden. Meer info zie: privacy.