Snel uw rijbewijs weer terug

Is uw rijbewijs ingenomen en wilt u dat zo snel mogelijk terug? Twijfel niet en neem contact met ons op!

We worden steeds afhankelijker van de auto, zeker in ons drukke bestaan. Tegenwoordig dienen we in een werkweek tussen 09:00u tot 18:00u de kinderen naar school te brengen en vervolgens weer op te halen, naar het te werk gaan en terug, boodschappen te doen en nog even snel ‘iets’ te halen in de stad. Het is dan ook een ramp als uw rijbewijs per direct wordt ingenomen. Wellicht heeft u in dat geval te hard gereden of was net dat laatste glaasje alcohol bij de kantoorborrel teveel.

Bij Van Dijk c.s. Advocaten staan wij voor u klaar om u te helpen bij het terugkrijgen van uw rijbewijs, zodat u snel weer kunt overgaan tot de orde van de dag. Dit kunnen wij voor u doen voor vast bedrag, zodat u weet waar u aan toe bent.

DE PROCEDURE

Van belang is dat u meteen actie onderneemt, wanneer uw rijbewijs is ingevorderd. Hierna wordt duidelijk welke stappen dienen te worden ondernomen:

 • Stap 1

  U neemt contact met ons op. Vervolgens inventariseren wij de zaak. Op basis van deze inventarisatie kunnen wij u aangeven of het snel terugvorderen van uw rijbewijs een reële kans van slagen heeft.

 • Stap 2
  Zien wij mogelijkheden en wilt u ons graag inschakelen voor deze kwestie, dan plannen wij zo snel mogelijk een (eventueel telefonisch) intakegesprek met u in. In dat geval vragen wij u ook ons alle relevante stukken toe te sturen vóór het intakegesprek, zodat wij een gericht gesprek kunnen voeren en gericht advies kunnen geven.
 • Stap 3

  Na de intake wordt het klaagschrift opgesteld, aan u in concept voorgelegd en vervolgens ingediend bij de rechtbank.

 • Stap 4

  Kort na indiening van het klaagschrift vindt de zitting plaats op de rechtbank. Kiest u voor het hierna te bespreken ‘volledige pakket’, dan gaat ook één van onze advocaten mee naar de zitting. Desbetreffende rechter beslist vaak meteen ter zitting.

DE KOSTEN

De twee pakketten die ons kantoor ter zake aanbiedt, zijn:

Het all-inclusive pakketDe voorbereiding is het halve werk pakket
IntakeIntake
Het opstellen van een klaagschriftHet opstellen van een klaagschrift
Voorbereiding en bespreking voorafgaand aan de zittingVoorbereiding en bespreking voorafgaand aan de zitting.
De zitting bij de rechtbank Maastricht of Roermond. Indien een andere rechtbank rechtsmacht heeft, dan geldt een ander tarief, dat wij te zijner tijd samen bespreken.
De zitting bij de rechtbank doet u in dit geval zelf.
€ 700
excl. BTW
€ 450
excl. BTW

INHOUDELIJKE BEHANDELING

Indien ons klaagschrift slaagt, leidt dit tot een voorlopige teruggave van het rijbewijs. Daarmee zijn we er echter nog niet. De uiteindelijke beslissing wordt bij de behandeling van de strafzaak genomen. De strafrechter zal inhoudelijk beslissen over het feit waarvoor uw rijbewijs is ingevorderd. Indien wij u bij die voorlopige procedure hebben bijgestaan, zijn wij natuurlijk ook op de hoogte van de casus voor de inhoudelijke behandeling bij de strafrechter.

Uiteraard kunnen wij u ook bij die strafzaak bijstaan. De kosten hiervoor bedragen € 400,- exclusief btw. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voornoemd tarief alleen geldt voor een zitting bij de rechtbank Maastricht of Roermond. Vindt de zitting bij een andere rechtbank plaats, dan zullen wij in overleg met u het tarief daarvoor aanpassen.

Team