Onderwijsrecht

Wilt u meer weten over een van onze specialisaties, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Het onderwijsrecht betreft alle geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het onderwijs naar de standaard die mag worden verwacht van de onderwijsorganisatie. In dat kader kan er bijvoorbeeld gesproken worden van geschillen die betrekking hebben op de examinering of de interpretatie van een toets. Ook betreffen dit kwesties die te maken hebben met de uitvoering van onderwijs op een reguliere basisschool of bijzonder onderwijs. Ons kantoor is bekend met die kwesties die worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs.