Insolventierecht

Wilt u meer weten over een van onze specialisaties, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Het faillissementsrecht betreft voor ons kantoor met name die zaken waarbij een werknemer geconfronteerd wordt met een werkgever die simpelweg is opgehouden met het betalen van diens salaris. Op dat moment is het noodzakelijk om zo snel mogelijk het faillissement van de werkgever aan te vragen nu het UWV over de afgelopen 13 weken de salarisbetaling overneemt. De werknemer heeft er derhalve belang bij dat er zo snel mogelijk wordt gehandeld. Ons kantoor heeft geen curatoren in dienst.

Daarnaast valt onder het insolventierecht die kwesties die betrekking hebben op het aanvragen van een WSNP regeling, een geschil met de bewindvoerder of de uitvoering van de schuldsanering.