Goederenrecht

Wilt u meer weten over een van onze specialisaties, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Het goederenrecht omvat alle situaties waarbij het gaat om de rechten en plichten die gepaard gaan met het hebben van eigendom van een roerende en onroerende zaak. In de praktijk gaan goederenrechtelijke geschillen veelal over kwesties die betrekking hebben op het bestaan van een erfdienstbaarheid, recht van overpad, buurweg en andere beperkte rechten die gevestigd kunnen worden door middel van afspraken of verjaring. Ons kantoor behandelt jaarlijks veel van dergelijke goederenrechtelijke geschillen met succes.

Daarnaast zijn er beperkte rechten die gevestigd kunnen worden door het geven van een hypotheek of een pandrecht op een eigendom. Ook in die kwesties kunnen wij een zinvolle bijdrage leveren.