Een juridische en bouwtechnische keuring van uw koop-/ aannemingsovereenkomst

Denkt u erover om een woning te laten bouwen/ verbouwen? Leest u dan vooral verder.

Het zelf bouwen dan wel verbouwen van een woning brengt veel voordelen met zich mee en is dan ook een droom voor veel mensen. Een woning volledig aangepast aan uw wensen en uw smaak. De mogelijkheden zijn onbegrensd en aannemers komen graag aan uw wensen tegemoet. De uitvoering van de werkzaamheden laat echter regelmatig te wensen over, termijnen worden niet gehaald en afspraken niet nagekomen. Zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden kunt u dan ook geconfronteerd worden met tal van praktische problemen die kunnen ontaarden in een jarenlange juridische strijd.

Bovenstaande problemen kunnen vaak worden voorkomen mits u goed voorbereid aan de slag gaat.

Om u te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen hebben wij, op basis van onze jarenlange ervaring in de praktijk en in samenwerking met een bouwkundig expert, een juridische en bouwtechnische scan ontwikkeld.

Deze scan houdt het volgende in:

  • Een advocaat zal de koop-/ aannemingsovereenkomst beoordelen op zijn juridische merites en mogelijke valkuilen.
  • Een bouwkundige zal een zogenoemde Quickscan uitvoeren, een technische check van het bestek, de bouwtekeningen of de werkbeschrijving.
  • Na bestudering van de stukken door de advocaat en de bouwkundige krijgt u een schriftelijk advies. Dit advies zullen wij nader toelichten tijdens een eenmalig telefonisch consult.

Dit alles kunnen wij u aanbieden voor een prijs ad € 700,- ex BTW. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om bovenstaande uit te breiden met diverse modules.

Zo kunt u ervoor kiezen om daarnaast de aannemersbegroting te laten toetsen. Tevens kan er een prijsvergelijking worden uitgevoerd tussen de verschillende offertes die u heeft ontvangen. Het opstellen van een kostenraming behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op deze manier zijn wij in staat om maatwerk te leveren. De kosten hiervoor zullen in nader overleg met u worden bepaald.

Mocht u nog vragen hebben, belt u ons gerust. Wij leggen graag uit hoe wij u bij uw bouwplannen kunnen helpen.