Bestuursrecht

Wilt u meer weten over een van onze specialisaties, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Het bestuursrecht is een breed rechtsgebied: te denken valt aan problemen in verband met het aanvragen van een vergunning, een uitkering of een ander bestuursrechtelijk geschil.

Indien u een bouwvergunning hebt aangevraagd en die vervolgens wordt afgewezen, hebt u de mogelijkheid om in bezwaar, beroep en hoger beroep te gaan. Wij kennen onze weg in het bestuursrecht en kunnen u op de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan wijzen.

Het bestuursrecht gaat echter ook om bijvoorbeeld het aanvragen van een WW, WIA of ABW uitkering. Ten aanzien van deze uitkeringen kunt u geconfronteerd worden met een sanctionerend besluit omdat u niet aan de voorwaarden zou hebben voldaan of wellicht is de hoogte van uw uitkering foutief vastgesteld. Kortom; ook in die situaties kan ons team van deskundigen u met raad en daad bijstaan.

Specifiek is ons kantoor gespecialiseerd in die kwesties die te maken hebben met een sluiting van een woning op basis van het Damoclesbeleid. Dit betreffen vaak zaken waarbij de kans van slagen gering is. Toch is het ons kantoor al een aantal maal gelukt om ook daarin successen te boeken.